in

Cinsel Organlar Evresi Ve Sağlığı nedir?

Cinsel Organlar Evresi Ve Sağlığı nedir?

Gerçek Zevkler CİNSEL ORGANLAR EVRESİ SON DÖNEM
Temizlenmek üzere kundak bezleri çözüldüğü zaman rahatlayan çocuk, annesinin kendisiyle gülüp konuşmasın­dan ve serbestçe hareket etmekten bü­yük sevinç duyar. Bu sırada özellikle
cinsel organ bölgelerinin okşanmasına ve ellenmesine karşı duyarlı olduğu kolay­ca görülür.
Daha sonraları aynı zevki kendi kendine sağlamaya çalışır. Cinsel organlarını keş fetme evresinde çocuk cinsel organlarıyla ilk olarak üç yaşına doğru oynamaya başlar.
Bu, altı veya yedi yaşına kadar sürer. Bu yaştan sonra, çocuğun ilgisinin büyük bir bölümü okula yönelir ve cinsellik ge­ri plana itilir. Çocuk, erkek ve kız kardeşlerini ya da başka çocukjarı gözleyerek, cinsiyetlerin farklılığını keşfeder. Bu arada, çocuk cinsellik konusundaki baskının da bilincine varır. Gerçekten de, üç ya da dört yaşındaki oğullarının cinsel organlarıyla oynadığını görüp de çocuğu azarlamaktan kaçınan anne babalar yok denecek kadar azdır. Bu anne babalar, çocuğun bu türlü davranışına karşı çıkmayı bir görev sayarlar.Bu durumda çocuk kendini suçlu hisseder ve çareyi bu işi gizli yapmakta bulur.
Anne babaların tutumu ne olursa olsun, çocuk cinsiyetle ilgili her şeyin yasaklarla örtüldüğünü çabucak anlar. Cinsel alandaki basfa ne kadar ağır olursa, tep­ki de o ölçüde olur. Psikanalistler çocukluğunda yakınları tarafından cinsel yönden suçlanmış olan bir kişinin cinsel deneylerini bilinçaltının derinliklerine it tiğini ortaya çıkarmışlardır. Bu dönemden kalma kopuk anılar bazen yıllar sonra bilinç yüzeyine çıkar ve yetişkin kişide önemli psikolojik bozukluklara yol açar. Katı bir ahlâk anlayışının mastürbasyo­nu kötü göstermesi, çoğu insanları cinsel yönden suçluluk duygusuna iter. Çocuğun üreme olaylarına karşı merak duymağa başlaması da yine cinsel orgar evresine rastlar. Çocuk anne ve babası nı kendisinin dünyaya gelişi konusunda soru yağmuruna tutmaktan kendini ala maz. Anne babanın vereceği cevapla çocuğun ruhsal cinsel gelişimi için oldu ğu kadar bilgi edinmesi bakımından da özel bir önem taşır. Çocuğun varlığının kökenine karşı duyduğu ilgi, çoğu za­man azarlamalarla, yada bulanık cevap larla köreltilir. Bu nedenle, söz konusu ilgi altı veya yedi yaşlarına doğru zayıf­lar ya da bütünüyle kaybolur. İlkel diye nitelenen toplumlarda ise, ço­cuklar tamamen doğal yoldan cinsel gerçeklerin bilincine erişirler. Bu çocukla­rın ergin çevreyle olan ilişkileri duygu­sal gelişmelerine zarar verecek ya da akıl dışı ahlâk yapılarının ortaya çıkması na yol açacak yasaklarla engellenmez.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Makat Evresi Ve Makat Sağlığı nedir?

Gerçek Zevkler Nedir?