in

denge ve Dengeleme işi!

denge ve Dengeleme işi!

Bilim adamları, maddelerdeki asit/alkali dengesini ölç­mek için bir pH (potansiyel Hidrojen) cetveli geliştirdiler. Bu cetvele göre, sağlıklı bir bedenin ortamı %30 asit ve %70 alka­lidir. Ama et, peynir, beyaz ekmek, işlenmiş ve pişmiş yiye­cek, kafein, nikotin ve alkole dayalı asit ağırlıklı bir beslen­mede bu oran tam tersine döner. Yüksek orandaki asit, beden fonksiyonlarını fazlasıyla etkiler.

Bedeninizdeki fazla asidin nasıl bir patlama yaratacağını hayal edebilmek için, arabanızın aküsü kireçlendiğinde neler olduğunu düşünmeniz yeterlidir. Sindirim, sinir ya da dola­şım sistemlerinizdeki asit fazlalığının baskısı altında kalan hücrelerinizin ölüm-kalım mücadelesini en iyi görebileceği­niz fotoğraf karesi kesinlikle budur. Bu durumda hücreler ye­terince besin ve oksijen alamaz, toksinleri de düzgün bir şe­kilde dışarı atamazlar. Hücreler bu şekilde tıkandığında, be­den de hastalıklara açık hale gelmeye başlar. Doğrusunu söy­lemek gerekirse, şimdiye dek, yüksek asidik durumdan etki­lenmeyen bir tek hasta dahi görmedim.

İşlenmiş ve pişirilmiş yiyeceklerin bedende asit fazlalığına yol açmasının nedeni, gerekenden az miktarda oksijen ve en­zim içermeleridir. Yiyecek 47 °C’nin üzerinde ısıtılır ısıtılmaz, bu maddeler yok olur. Yiyecekler bedende tam olarak sindi­rilip emilemediğinde, atıklar kan dolaşımının içinde yüzme­ye başlar ve bedendeki asit düzeyi yükselir.

Bedendeki asit düzeyinin bu yükselişi ve atık besinler, çeşitli hastalıklara neden olur. Kaliforniya Üniversitesi tara­fından 1994′te yapılan ve New England Journal of Medicine’nde yayınlanan bir çalışma, bedendeki asit oranı yüksek­liği ile kemik erimesi hastalığı arasındaki kesin ilişkiyi orta­ya koyuyor.6 Araştırmacılar, fazla et yemeye dayalı yüksek proteinli bir beslenme tarzını benimseyen menopoz sonrası kadınların kanında asit miktarının arttığını belirtiyorlar. Kemikler asidi nötralize etmek için, tükenmelerine neden olacak şekilde, yüksek miktarda kalsiyum ve fosforu dışarı salarlar.

Sinir sistemi bile bedendeki asit düzeyine karşı duyarlıdır. Sinir sistemi asidik birikimle kaplanmış birçok kişi, kronik ağrı çekmektedir. Bu asit fazlalığı tıpkı çürük bir dişi iğneyle karıştırarak ağrıtmak gibi bedendeki ağrıları daha da şiddet­lendirir. Ağrıyı kalıcı olarak azaltmanın tek yolu, bedendeki asit düzeyini azaltmaktır.

Sizin pH dengeniz ne durumda? Fizik tedavi uzmanları ve koruyucu hekimler pH düzeyinizi ölçebilirler ya da siz kendiniz de herhangi bir eczaneden alabileceğiniz bir turnu­sol kâğıdı ile ölçebilirsiniz. pH dengesinin temelini anlamak oldukça basittir:
pH cetveli, en yüksek asidik değer O’dan, en yüksek al­kali miktarı 14′e dek sırayla gösterir. Alkali-hidroksil iyon (OH”) biçimlerini, asit-hidrojen iyonu (OH+) biçimleri ile karşılaştırır. Saf su (H2O) bir hidroksil ve bir hidrojen iyonu ile elde edilir, nötral pH düzeyi ise 7′dir. Çoğunluğu sudan oluşan bedenimizin pH düzeyi 7′ye yakındır. Her organın görünür şekilde farklı bir pH değeri vardır. Hücresel fonk­siyonlara fazla sorumluluk yüklendiğinde ve asit yapıcı toksinler stoplazmada biriktiğinde pH derecesi düşer. Hüc­resel yapının alkali pH düzeyi 7.1 – 7.45 arasında ise bunun sağlıklı olmak anlamına geldiğine inanılmaktadır. Birçok “ortalama” sağlıklı insanın asit pH düzeyi ise 6.5 – 6.8 ara­sındadır.

O halde kendi pH düzeyinizi test etmeye ne dersiniz? Be­dendeki kimyasal fazlalığı anlamak için pH düzeyini refe­rans alan birçok doktor da, idrar ve salyadaki düzeyin ortalama 6.5 civarmda seyretmesi gerektiğini belirtiyor. Bu durum, beden hücrelerinin tamamının stoplazmalarındaki alkali kimyasının 7.1 – 7.45 arasında olması gerektiğini açık bir şe­kilde gösteriyor.
Kendi pH seviyenizi öğrendiğinizde, hücrelerinizin stoplazmalarında sürdürülebilir bir alkalinite yeteneği başlaya­caktır.

Hipokrat diyetini izlerseniz, gerekli olan alkaliniteyi canlı besinlerdeki oksijen, enzim, biyoaktif vitamin ve mine­rallerden alıyor olacaksınız. Ayrıca bedeninizdeki asit fazlalı­ğı nedeniyle yanmalara sebebiyet veren atık maddelerin olu­şumu minumuma inecek.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

yeyecekler ve Hazır yiyecekler!

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için