in

Doğum Kontrol Haplarının Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Doğum Kontrol Haplarının Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

DOĞUM KONTROLÜ HAPLARI
Doğum kontrolü sorunu gebeliği önleyi­ci hapların bulunmasıyle büyük bir aşama sağlamıştır. Doğum kontrol hapı­nın gerçekleştirilmesine doğumların sı­nırlandırılması için etkin bir propagan­da sürdürmüş olan New Yorklu hemşire Margaret Sanger ön ayak olmuştur.
Sanger 1950 yılında görüşlerini döllen­me mekanizmasını incelemiş olan araş­tırmacı Gregory Pincus’a benimsetmiş ve onu etkili ve kullanılmas? kolay bir gebelik önleyici madde yapımının ge­rekliliğine inandırmıştır.Bunun sonucu olarak da, bugün doğum kontrol frapı olarak adlandırılan doğum kontrol aracı ortaya çıkmıştır.Gebelik hormonu olan progesteronun yumurtacık üretimini durdurduğu öte­den beri bilinmekteydi.

Pincus bu hormonla kobaylar üzerinde denemeler yapmış, daha sonra çalışmalarını progesteron türevleri ve östrojenler üzerin­de geliştirmiştir; östrojenler bilindiği gibi, gebeliği kolaylaştırıcı maddelerin etkisini düzelten folikülin benzeri kim­yasal bileşiklerdir. Böylece Pincus pro­gesteronun dozunu önemli ölçüde azaltmış buna karşılık elde ettiği madde­nin etkinliğini kuvvetlendirmiştir. Bugün piyasada satılan doğum kontrol hapları çok etkili olup, hiç bir erkekleştirici yanlarının bulunmadığı sanılmak­tadır. Kullanan kadın için olsun, almayı unuttuğunda dölyatağında oluşan emb­riyon için olsun bu hapların önemli zararlı etkileri görülmemiştir. Bununla birlikte bu konuda yapılan istatistikler henüz bütün bir kuşağı kapsamamaktadır. Bu nedenle hapları kullananlar ve doğan çocuklar üzerindeki etkileri ko­nusunda fikir yürütmek için henüz vakit erkendir.

Başlangıçta hapın yumurtlamayı durdu­rarak etki ettiği sanılmıştı. Oysa gerçek­te başka etkenler de söz konusudur. Hapların etkisiyle serviks mukusunda gerçekleşen bir değişme, spermatozoit-lerin bu sıvıdan geçişini olanaksız kılar; ayrıca, döiyatağı içi mukozasındaki hafif bir atrofi (körelme) döllenmiş yumurtacığın dölyatağında tutulmasını önler.
Hangi laboratuvarda yapılmış olursa olsun, hapın kullanılma biçimi değiş­mez. İlk hap aybaşı kanamasının beşin­ci gününde alınır. Bundan sonra kadın yirmi, yirmi bir ya da yirmi iki gün süreyle günde bir hap yutmaya devam eder. Hapların kesilmesinden genellikle iki gün sonra kanama meydana gelir. Hap yine bu kanamanın başlamasından beş gün sonra yeniden, alınmaya başla­nır. Bazen kanama olmayabilir. Bu durumda, yeniden hap alımınayedi gün sonra başlamak gerekir. Bu sürenin daha fazla uzatılması yumurtacığa oluş­ma fırsatı verir. Hapların alınma düze­nindeki bir unutkanlığın başarısızlığa yol açabileceğini unutmamak gerekir. Bu gebelik önleme yöntemi elbette ki öncekilere oranla en güvenilir ve cinsel düzeyde en az sıkıntı verici yöntemlerden biridir. Çiftler iki aybaşı kanaması arasının herhangi bir gününde hiç bir endişe duymadan cinsel ilişkide buluna­bilirler. Gebeliği önleyici hapların yan etkileri de azaltılmıştır. Bu etkiler genellikle belirtilen doza uymanın ya da sadece kullanan kadının korkusunun sonucudur. Ancak bazı muayenelerde haplar flebektazi (damar genişlemesi sonucu varislerin ortaya çıkması) veya tromboz (damarlarda veya kalpte kanın pıhtılaşması) gibi hastalık durumlarına yol açabilmektedir. Tromboz olasılığı­nın yüz binde yedi oranında olduğu belirtilmektedir. Emzirme hali de do­ğum kontrol hapı kullanmamayı gerek­tiren bir durumdur. Çünkü hap hem süt miktarını azaltır, hem de süte bebeğin hoşlanmadığı bir tad verir, öte yandan henüz hormonsal dengesine erişmemiş olan yeni yetişkin genç kadınlar hapa başvurmamalıdırlar; çünkü progesteron bazı genç kadınların hipofiz bezi üze­rinde kalıcı bir etki yapar. Son olarak tansiyonu yüksek olan kadınların, da­mar iç zarı yangılanması (flebit) veya damar tıkanıklığı (emboli) çeken ya da karaciğer yetmezliğinden yakınan ka­dınların doğum kontrol hapı kullanma­maları gerektiğini belirtelim. Hapların yol açtığı burun kanamaları, mide bulantıları, baş ağrıları, kilo alma sivilce, bacak şişmesi ya da sinirlilik gibi durumlar genellikle birkaç ay sonra kaybolur.

Doktorlar, gebeliği önleyici haplara karşı hâlâ ihtiyatlı bir tutum içinde olup, hapı kullananlara sık sık doktor kontrolünden geçmelerini ve yılda hiç değilse bir ay ara vermelerini öğütle­mektedirler.
Kansızlık halinde, yalnız gebe kalmayı kolaylaştırıcı maddeler içeren haplar verilir; çünkü bu maddeler aybaşı kanamalarına yol açmazlar. Yan etkileri ya da aşırı kilo alma durumu görüldü­ğünde doktorlar bir karma tedavi önerir­ler. Buna göre aybaşı döneminin ilk yarısında östrojenler, ikinci yarısında da östrojen ile gebe kalmayı kolaylaştırıcı madde (progesteron benzeri madde) karışımları alınır; böylece normale ol­dukça yakın bir hormonsal durum yaratılmış olur.
Gebelik önleme yöntemlerinin ve araç­larının çokluğu bunlardan hiç birinin kusursuz olmadığının en güzel kanıtı­dır. Bunlar her kadına ya da her çifte rastgele uygulanamazlar. Çoğu zaman ayrı iki ya da üç yöntemi birlikte ya da peşpeşe uygulamak gerekir. Ancak is­tenmeyen bir gebeliğin her zaman bir moral çöküntüsü nedeni olduğu ve bu moral yıkıntısının çoğu kez yapısal bozukluklara yol açabildiği de bir gerçektir. Bu nedenle doğum kontrolü kaçınılmaz bir uygulamadır. Doğum kontrolünün akla uygun bir biçimde uygulanabilmesi için her kadın, uzman bir doktora başvurmalı kendi fiziksel ve ruhsal durumuna en uygun gebelik önleme yöntemini onunla birlikte ince­lemeli ve seçmelidir.
Artan nüfus beslenme kaynaklarının yetersizliğine yol açmaktadır. Nüfus artışının getirdiği beslenme sorunları günümüzün en önemli sorunlarındandır.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Kısırlaştıma Ve En Uygun Yöntemler Neler?

Doğum Kontrolünün Psikolojik Yanları NelerdiR?