in

Erkeklerde Kısırlık Sebepleri Ve Tedavisi nelerdir?

Erkeklerde Kısırlık Sebepleri Ve Tedavisi nelerdir?

ERKEKLERDE KISIRLIK
Kısırlık kadınlarda olduğu kadar erkek­lerde de görülür. İki tür erkek kısırlığı vardır. Bunlar normal bir cinsel birleş­mede bulunamama ve yumurtayı dölleyememedir. Kadınlarda kısırlığın nedenleri incelenirken, birleşme yeteneksizliği üzerinde durulmamıştı; çünkü bu olaya kadınlar­da çok seyrek rastlanır. Kadınlar ancak kızlık zarının yırtılmayışı, dölyolu darlı­ğı ya da dölyolu kasılması gibi durum­larda cinsel birleşme yapamaz. Bu gibi az rastlanan olaylar dışında, kadını cinsel birleşmeden alakoyacak bir sebe­be rastlanmaz.
Buna karşılık, erkeklerde normal birleşme yapamama hali yumurtacığı dölleyememe halinden daha çok görülür. Bununlar birlikte, burada ikinci hâl. yani dölleyememe durumu incelene­cektir; birleşme yeteneksizliği başka bir bölümde ele alınacaktır. Erbezlerinin çalışmalarında bir yetersizlik görüldüğü zaman, iki tür hipogonadizmden (cinsi­yet bezlerinin çalışma yetersizliği) söz edilebilir:
* Birincil hipogonadizm. Buna, erbezi dokusunun doğuştan zayıf oluşu ya da erbezi gelişiminde ciddi bir duraklama yol açar.
* İkincil hipogonadizm. Bu hâl, köi kenlereve nedenlere bağlı olarak çeşitli biçimler gösterir; aynı zamanda yaşa ve beslenmeye göre de değişir. Bir hormon yetersizliğinden ya da erbezlerinin kötü korunumundan ileri gelebilir. Yetersizlik (birincil ya da ikincil), yalnız menr çıkaramamaktan (spermatozoitlerin oluşumunda bozukluklar) ileri geli­yorsa kısmi, ayrıca hormon salgılayamama durumu da varsa tam olarak nitelenir. Hormon salgısı olmadığı ya da yetersiz olduğu zaman, hele bu eksiklik ergenlik çağından da önce ortaya çıkmışsa, kısırlık birleşme yeteneksizliğiyle birlikte görülür.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, toplam kamplarındaki tutsaklarda ikincil kısmi hipogonadizm çok sık görülmüştür. Kötü beslenmenin meni çıkarımında vı spermatozoit oluşumunda bozuklukla yarattığı varsayımı böylece gittikçe güçlenmiş ve doğrulanmıştır. Sperma tozoit oluşumundaki düzensizlik, he men hemen bütün hallerde hormonsa bir düzensizlikle birlikte görülür. Hor monsal düzensizlik kişinin içinde yaşa dığı açlık, korku, sinirsel gerilim gib koşullardan ileri gelir. Kurtarılan tutsak lar üzerinde bir süre sonra yapılar incelemeler meni içinde spermatozoi bulunmadığını göstermiştir. Bunun ne deni, kötü beslenmenin sonuçlarımı hızla ortadan kaldırılmamış olmasıdır Hatta bazılarında, spermatozoit oluşu mu hiç bir zaman normale dönmemi} tir.
Yaşlılık, spermatozoit oluşumunu beli bir ölçüde yavaşlatsa bile, tamama durduramaz. Erkekte yaş dönümü dahi çok hormon salgılamadaki düzensizliklerle belirginleşir. Uzun ömürlü oluşlarıyle tanının Kafkas halkları arasında henüz çocuk yapabilecek yetenekte doksanlık, hatta yüzlük ihtiyarlara rast­lamak her zaman mümkündür.Spermatozoit oluşumunun yavaşlama­sına yol açan en zararsız ve en yaygın neden erbezleri sıcaklığının yükselme­sidir. Bu ısı değişimleri yüksek ateşli bir hastalıktan ileri gelebilir; bu durum geçici bir kısırlığa yol açar. İçinde erbezlerinin yer aldığı torbanın (erbezi torbası) sıcaklığı vücut sıcaklığından yaklaşık olarak bir derece daha düşük­tür. Külotun sürtünmesi, hele külot sentetik kumaştan yapılmışsa, erbezi torbasını ısıtabilir. Böyle durumlarda, spermatozoit oluşumunu arttırmak için pamuk külot giyilmesini öğütlemek bazen yeterli olur. Bu ısı etkeni, erbezlerinin karın boşluğu içinde dur­ması halinde tehlike yaratır; gerçekten de bu durum spermatozoit üretiminin azalması ya da durması sonucunu doğurabilir. Erbezi tutukluğu bazen sıkışmalara ve dolaşım bozukluklarına yol açar. Bundan başka, karın boşlu­ğunda kalan erbezleri kötü urların yuvası durumuna da düşebilir. Bir çocuğun erbezleri torba içindeki yerle­rine inmemişlerse, hormon tedavisine boşvurularak bu durum giderilebilir. Bu tedavi başarısızlıkla sonuçlanırsa, ame­liyat yapma zorunluğu doğabilir. Bu tür ameliyatlar son derece güçtür. Çoğu zaman kabakulağın ardından görülen süreğen veya iveğen erbezi yangıları, şeker hastalığı, aşırı tütün kullanma, zehirlenme, vitaminsizlik, bazı ışınım­lardan etkilenme, vb. gibi durumlar spermatozoit oluşumunu olumsuz yön­de etkileyebilir. Spermatozoit oluşu­mundaki bozukluklar son olarak ruhsal nedenlere de dayalı olabilir.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Doğuştan Kusurlar Ve Bilinmeyen Urlar Nelerdir?

Doktorun Öngördüğü İncelemeler nelerdir?