in

Kadınların zevk aldıkları noktalar neler ?

Kadınların zevk aldıkları noktalar neler ?

Merhaba Erkekler Bu Bilgilerim Sizlere..

Kadınlarda cinsel uyarı bölgeleri hakkında bir takım bilgiler ;

Kadın cinselliği son derece karmaşıkdır ve bu özelliğiyle erkeklerden belli bir şekilde ayrılmıştır. Kadınlar cinsel ilişkide erkeklere göre çok daha fazla seçicidirler ve bir erkeği tam anlamıyla tanımadan o erkekle cinseliliği yaşamayı tercih etmezler.. Kadınların pek çoğunun erkeklerden farklı olarak duygusal anlamda bir şeyler hissetmeden bir erkekle beraber olmaya istekli olmayacaklarını kolay bir şekilde söyleyebilirim… www.idealdiyet.com

Tanınmış psikanalist K. Horney kitaplarında insanın tabiatının temelde sevgi ya da güç arayışı içerisinde olduğunu ve bir insanın davranışlarını yönlendiren en belirgin faktörlerden birinin bu arayışını tatmin etmek olduğunu belirtmiştir. Bu anlayışa göre insanların bir kısmı diğerlerinin kendilerini sevmesini isterken, diğerleri sevilmekten ziyade güçlü olmak peşindedirler. Bu görüşün devamında Horney, kadınların doğası gereği daha çok sevgi odaklı, erkeklerinse güç, kuvvet odaklı olduğu görüşünü taşıdığını belirtmiştir. Özetle söylemek gerekirse Horney’e göre kadın için bir erkeğin sevgisini kazanmış olmak çok önemliyken, bir erkek için önemli olan kadının onu kuvvetli hissetmesidir.

K. Horney, sevgi ve güç arayışının cinselliğe de yönlendiğini, bayanın seksi daha çok seviliyor olmanın bir göstergesi olarak gördüğünü, erkeğinse cinselliği güçlü olmanın, kadına sahip olmanın bir göstergesi olarak görme istidadında olduğunu söylemiştir.

KADINSAL UYARILAR İSE ŞUNLAR;

Uyaran, beynimizin belli bölgesinde insana bir duygu yaşatan ve bizi belli bir davranışa yönlendiren bir iletidir. Refleks uyaranlar bizi otomatik davranışlara yönlendirirken karmaşık uyaranlar öncelikle bir duygu yaşamamızı sağlar ve ardından bizi harekete geçirir.

Beynimiz birbirinden çok farklı uyaranları algılama kapasitesine sahiptir. Bütün uyaranların ortak özelliği duyu organlarımız aracılığı ile alınması ve bir kimyasal iletiye dönüştürülerek beynimize aktarılmasıdır.

Gözler, kulaklar, burun, tad alma organlarımız ve derimizle algıladıklarımız az önce belirttiğimiz bir bir biçimde beynimize ulaştırılır ve bir tepkinin doğmasını sağlar. Sevdiğimiz bir kişinin görüntüsü ya da sesi bize daha farklı bir his yaşatırken, sevmediğimiz bir kişiyi görmek ya da sesini duymak insana yaşattığı negatif duyguyla bizi o kişiden psikolojik ya da fiziksel olarak uzaklaşma davranışında bulunmaya iter

NLP olarak adlandırılan ve son zamanlarda hızla yaygınlaşan öğretiye göre insanlar duyularında seçici davranmaktadırlar. Kimi insanlar dokunsal, kimileri işitsel, bir kısmı da görsel uyaranlardan daha çok etkilenmekte ve daha çok etkilendikleri uyaran onlarda daha açık bir davranış değişikliği yapmaktadır.

KADINSAL UYARILAR AKTARILDIĞINDA ÇIKAN SONUÇ ŞUDUR:

Bazı kişiler dokunulmaktan, bazıları cinsel içerikli konuşmalardan ve seslerden, bazılarıysa cinsel içerikli görüntülerden diğer uyaranlara göre daha çok etkilenmekte ve kişinin tercih ettiği uyaran onu cinsel açıdan daha çok etkilemektedir.

Bir misal vererek bu teori daha iyi anlaşılabilir duruma getirilebilir: Bir erkek, daha önceden birlikte olduğu bir kadını sadece sözleriyle etkileyebilmeyi başarmış, bir başka kadınsa ona dokunulmaktan çok hoşlandığını, fakat sözlerin onu fazla etkilemediğini söylemiştir. Bu iki kadından birincisi duysal eğilimi, 2. kadın ise dokunsal eğilimli bir kadındır.

Kısaca söylemek gerekirse erkekler genellikle görsel ve işitsel eğilimli, kadınlarsa daha çok dokunsal ve işitsel eğilimlidir. Kadınlar erkeklerden farklı olarak pornografik yayınları seyretmekten çok fazla zevk almaz, duygusal olarak “bir şeyler hissettikleri” erkeğin ona temas etmesinden hoşlanırlar.

Kadınların Dokunulmaya Duyarlı Bölgeleri

Sinir uçlarının diğer bölgelere göre belirgin bir şekilde yoğun olması sebebiyle kadınların pek çoğunda genital bölgenin en duyarlı bölgesi klitoristir ve en güçlü orgazmlar bu bölgenin uyarılmasıyla meydana gelir.

Her kadının cinsel doğası ve zevk noktaları bir başka kadına göre farklıdır ve kendini iyi tanıyan bir kadın dokunulduğunda kendisini en çok uyaran bölgeyi iyi bilir.

Kadınların hemen hepsinde memeler, meme uçları, dudaklar ve vajina dokunulmaya duyarlı en önemli bölgelerdir. Yine boyun bölgesinde bazı noktalar, kulak memeleri, bacakların iç yüzeyleri ve karın cildi çoğu kadın için cinsel açıdan son derece uyarıcıdır.

Kadınların çoğunlukla işitsel eğilimli olmaları sebebiyle eşleri tarafından kulaklarına fısıldanan güzel sözler de kadınları etkiler.

Kadınların dokunulmaya duyarlı bölgelerini belirlemeleri, sexe hazırlık aşamasının en güzel biçimde yaşanabilmesi ve kadının cinsel ilişkiye kusursuz bir biçimde hazırlanabilmesinin sağlanabilmesi bakımından önemlidir. Her bilinçli erkeğin partnerinin dokunulmaktan hoşlandığı bölgeleri iyi tanıması gerekir.

Kimi kadınların dokunulmaya duyarlı bölgeleri o kadar hassastır ki, kadın bu bölgeye yapılan bir uyaranla orgazm olabilir.

G Noktası

G noktası, Graefenberg adlı bilim adamı tarafından 1944 senesinde tarif edilen ve vajina ön duvarının ortalarında bulunan bir bölgedir.

G noktasının varlığı ya da orgazmdaki önemi bir kısım hekimlerce kabul edilmemekte, bazıları ise G noktasını vajinal orgazm oluşumunun merkezi olarak görmektedir.

Kadının Boşalması

Kadında orgazmı sonrasında bazen aynen erkekteki boşalmaya benzer bir sıvı geldiği saptanmış olmakla beraber bu sıvının aslında idrar olduğu ve kadındaki boşalma olarak tarif edilen olayın büyük bir ihtimalle orgazm sırasında idrar kaçağı olduğu sonradan anlaşılmıştır.

Gerçekten de hiçbir idrar kaçırma sorunu olmayan bir kadında kuvvetli bir orgazm sonrasında farkında olmadan idrar kaçağı olabilmektedir.

İnsan vücudundaki cinsel uyarı bölgeleri veya cinsel uyarıya eğilimli bölgeler sadece üreme organları olarak görülmemelidir. Kadınlarda, bütün bedeni kaplayan cilt, cinsel bakımdan az veya çok uyarılabilecek durumdadır, insan bedeninde bulunan en belli başlı cinsel uyarı bölgeleri aşağıda belirtilmiştir.

Penis

Penisin farklı bölümleri arasında en duyarlı olanı, glans ismi verilen penis ucudur. Bunun da özellikle alt bölümü, yarığın tam gerisinde bulunan bölüm, en duyarlı kısmıdır. Penisin sapı ve daha çok köküne yakın bölümü en az duyarlı bölgedir. Bununla beraber, ritmik olarak uygulanan bir uyarıya karşılık verir.

Klitoris

Kadında klitoris penisin karşılığıdır. Dış deri normal olarak klitorisi kaplamakta olup, klitoris başının (erkekteki penis ucunun karşılığı) ilk anda göze çarpmasını önler. Uyarıya çok yatkın olup, dokunmaya, ritmik baskıya ve her şeyden çok devamlı ancak aralıklı bir uyarıya karşılık verir. Klitorisin ara vermeden uyarılması aslında iyi birşey değildir. Kadında, gıdıklanmayı çağrıştıran, karşı koyulması, dayanılması son derece zor bir his uyandırabilir. Klitorise karşı özel bir ilgi gösteren bir erkek, bu noktanın çevresini uyararak da aynı sonuca erişebileceğini, kadının coşkusu için klitorisin kendisine dokunmanın kesinlikle gerekli olmadığını bilmelidir.

Küçük Dudaklar (Labia Minora)

Küçük dudakların iç bölümleri dokunmaya karşı son derece duyarlıdır. Bir iç dudaktan başlayarak klitorisin üstünden de geçerek öbür iç dudakta son bulan bir tür döner uyarı uygulandığı zaman kadının cinsel coşkusu belirli bir şekilde artar.

Döl Yolu Ağzı

İdrar deliği ile döl yolu ağzını içine alan bölge de son derece duyarlıdır.

Döl Yolu

Döl yolunun ağzındaki sfenkter çemberi her hangi bir baskı altında kaldığı zaman daralır. Döl yolunun ön bölümüne, aşağı doğru parmaklar ile uygulanan ritmik baskı, çok keskin bir cinsel coşkuya yol açar. Döl yolu duvarları dokunmaya karsı fazla duyarlı olmadıkları için, penisin döl yoluna girmesinden duyulan cinsel coşku, daha. çok ruhsal bir coşkudur. Döl yolu içini doğrudan doğruya uyarmaya kalkmak bu bakımdan tüm anlamsız olmasa bile, tırnakların bu bölgeyi zedeleme ihtimalleri vardır. Parmakların döl yolu ağzından daha ileri gitmemeleri öğütlenir. Klitorisin dibi uyarıldığı zaman döl yolu ağzında da cinsel coşku duyulur.

Serviks

Aslında bu bölge dokunmaya karşı duyarlı değildir. Kadın serviksin uyarıldığını sanabilir; ama bu, penisin çok derinlere girmesinden dolayı meydana gelen basıncın peritoneum’u (döl yatağı yüzeyini kaplayan doku] etkilemesi ve derinlere giren penisin genellikle bir seri tepki yaratması yüzündedir. Bu bölgeyi erkeğin parmakları ile uyarmaya çalışması doğru değildir, çünkü eşini yaralayabilir.

Büyük Dudaklar

Erkeğin teslis torbalarını andırır Kadının cinsel duygularının uyanmasında önemli bir rol oynamaz ama penis üzerinde uyarıcı bir etkisi olabilir.

Testis Torbaları

Cinsel uyarı ile doğrudan doğruya pek ilişkisi yoktur. Bazı erkekler, testis torbalarının avuç içinde tutulup parmaklar ile uyarılmasından coşku duyarlar. Çoğu erkekler ise testis torbaları biraz fazla sıkıldığı zaman acı duyarlar. Bununla birlikte testis torbalarının bir avantajlı yanı vardır: cinsel birleşme sırasında kadının gövdesine hafifçe değerler ve bu çoğu kez kadına zevk verir.

Apış Arası

Döl yolu ağzı (ya da penis kökü) ile anus (makat) arasında kalan bölge dokunmaya karşı duyarlıdır. Bu bölgenin orta bölümü özellikle basınca karsı duyarlıdır.

Anus (Makat)

Bu bölgedeki cinsel duyular kişiye ve ruhsal etkilerin derecesine göre değişir. Makat ile cinsel organ aynı kaslar ile birbirlerine bağlı olduklarından, gerek erkekte gerekse kadında, cinsel organlar uyarıldığı zaman makat küçülür ve makat uyarıldığı zaman da, cinsel organlar kasılır.

Memeler

Kadınlarda memeler dokunmaya karşı duyarlıdırlar Ritmik bir basınç ve uyarı hareketi cinsel duyguların çoğalmasını sağlayabilir. Özellikle meme uçları, klitoris kadar duyarlıdır. Kadının memeler yolu ile duyduğu uyarı aynı anda döl yatağına ve diğer cinsel organlara aktarılır. Bazı kadınlar, meme uçlarının öpülmesini ya da emilmesini cinsel organların uyarılmasına tercih ederler. Bu arada, analık duygularının kadının ruhsal yapısında tuttukları yeri de göz önünde bulundurmak gerekir. Bir takım kadınlar, sırf analık duygularının ağır basması yüzünden memelerinin uyarılmasından cinsel coşku duymazlar. Cinsel bakımdan, erkek memesi kadın memesine oranla çok daha az duyarlıdır.

Ağız

Dudaklar, dil ve ağızın diğer bölümlerinde, en az cinsel organlarda olduğu kadar cinsel duyu bulunmaktadır. Memeler ya da cinsel organlar uzun uzun öpüldüğünde cinsel coşku geniş ölçüde artar.

Kaba Etler

Kaba ellerdeki kaslar kasıldığı zaman cinsel coşku artar. Bu sebeple, cinsel birleşme esnasında gerek kadın gerekse erkekler, bilinçli veya farkında olmadan kaba etlerinde bulunan kasları kasarlar. Bu kasılmanın neticesi olarak makat da küçülür ve böylece cinsel organlar uyarılmış olur, döl yolu kasları gerilir, döl yolu ağzı daralır; erkekte ise penis sertleşir.

Bacaklar

Bacakların iç bölümleri cinsel uyarıya karsı keskin bir tepki gösterirler.

Diğer Bölgeler

Bazı kimselerin bedeninde, yukarda belitilenlerin yanı sıra gelişmiş bir takım cinsel uyarı bölgeleri mevcuttur. Bunlar çoğunlukla , gözler, kulaklar, ense, boyun, koltuk altlan, göbek, karın, bel, sırt, kasıklar, göğsün iki yanı ve bunların çevresindeki bölgelerdir. Saçların ve kimi bölgelerdeki kılların hafif hafif okşanması da bazı hallerde cinsel duyguları uyandırabilir.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Kadınlar erkekleri ne ile cezalandırır ?

Genital Estetik Operasyonları Hakkında Bilgiler !