in

Kan Yağı Trigliseritleri Düzeyi Yüksekliği Nedir?

Kan Yağı Trigliseritleri Düzeyi Yüksekliği Nedir?

KAN YAĞ DÜZEYİ YÜKSEKLİKLERİ

Kan yağ düzeyi yüksekliği (hiperlipemi) terimi, serum yağlarını oluşturan yağlardan birinin ya da birden çoğunun artmasını dile getirir (klinikte genellikle toplam yağ düzeyi, kolesterol düzeyi ve trigliseritlerin düzeyi araştırılır). Dolayısıyle, kan yağ düzeyi yüksekliği tek başına bir hastalık değil, ya tek başına bulunan (o zaman kendine özgü belirtilere yolaçar) ya da bir hastalığa bağlı olan biyolojik bir bozukluktur. İhtilatlar, gözönüne alman kan yağ düzeyi yüksekliği tipine göre değişir, özellikle kalp-damar (damar sertliği) ve sindirim (ivegen pankreas iltihabı) sistemlerini etkilerler.

İlk futarlı sınıflandırma 1967′de Frederickson tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırma bütün uzmanlarca kabul edilmiyorsa da,kan yağ düzeyi yükseklikleriyle ilgili bütün sınıflandırmaların temelini oluşturur.

KAN TRİGLİSERİTLERİ DÜZEYİ YÜKSEKLİKLERİ

Frederickson sınıflandırmasındaki 1.., 4. ve 5. tiplere uyarlar.

3 tipe ayrılırlar: Besinlere bağlı kan trigliseritleri düzeyi yüksekliği; yapısal kan trigliseritleri düzeyi yüksekliği; besinlere bağlı ve yapısal kan trigliseritleri düzeyi yükseklikleri.

Besinlere bağlı kan trigliseritleri düzeyi yüksekliği

Besinlerle alınan yağlara bağlıdır ve Frederickson sınıflandırmasının l. tipine uyar. En az 12 saat açlıktan sonra şilomikronlarm artışı sözkonusudur. Hiç bir zaman atardamar sertliğine yolaçmayan, kalıtımsal ve iyicil bir hastalıktır.

Klinikte karın ağrısı nöbetleri, karaciğer ve dalak büyümesi, pankreasın etkilenmesi, yağlı ağ tabaka iltihabı (ağ tabaka damarları beyaz bir görünüm almıştır) ve deride, özellikle göz kapakların da sarı lekelerle (kolesterol depolanmaları) nitelenir.

Biyolojik açıdan şunlar saptanır:

— süt gibi ya da krema görünümünde bulanık açlık serumu;

— toplam yağ düzeyinde önemli yükseklik;

— trigliseritlerde yükseklik;

— kan kolesterol düzeyinde orta dereceli yükseklik.

Hastalık iyicil kalır ve atardamar ihtilatlarına neden olmaz.

Kalıtımsal olan bu hastalık çekinik olarak geçer.

Tedavisi, yağ bakımından yoksul bir beslenme rejimi uygulanmasına dayanır.

Yapısal kan trigliseritleri düzeyi yüksekliği

Frederickson sınıflandırmasının 4. tipine uyan yapısal kan trigliseritleri düzeyi yüksekliği, kanda karaciğer kökenli beta öncüsü lipoproteinlerin artışıyla nitelenir. Kan yağ düzeyi yüksekliklerinin yüzde 25′inden çoğunu oluşturur. 2. tip kan yağ düzeyi yüksekliklerinde görülen kadar sık olmasa da, kalp atardamarı sertliğiyle ilişkisi kesindir. Bozukluk yalnızca biyolojik bir sendromla nitelenir:

— süt gibi ya da krema görünümünde bulanık serum;

— değişik biçimde yüksek bulunan toplam kan yağları;

— kan trigliseritleri düzeyinde değişmez yükseklik;

— normal ya da nöbetler biçiminde yükselen kolesterol düzeyi;

— elektroforezde beta öncüsü lipoproteinler bulunması.

Çoğunlukla şeker metabolizmasındaki bir bozukluk da birlikte bulunur. Bu tür kan yağ düzeyi yüksekliği, büyük ölçüde atardamar sertliğine yolaçar ve çoğunlukla göğüs anjinli genç kişilerde bulunur.

Bazen otozornlarla geçen ailesel bir anormallik, bazen de süreğen pankreas iltihabı, alkoliklik, nefrotik sendrorn gibi bazı hastalıkları izleyen ikincil bir bozukluk sözkonusudur. Tedavi, şekerlerin oldukça ciddi biçimde kısıtlanmasıyla birlikte düşük kalorili bir beslenme düzeni gerektirir. Trigliseritleri düşürmek için, beslenme düzenine çoğunlukla ilaçlar da, eklenmelidir.

Besinlere bağlı ve yapısal kan trigliseıitîeri düzeyi yüksekliği

Frederickson sınıflandırmasının 5. tipini oluşturur; yapısal kan trigliseritleri düzeyi yüksekliği ile besinlere bağlı kan trigliseritleri düzeyi yüksekliğinin birarada bulunmasıdır; şilomikronlarda artışla ve beta öncüsü lipoproteinler bulunmasıyla nitelenir. Ender bir hastalıktır; serum krema görünümündedir; toplam yağlar yükselmiştir (trigliseritler ve kolesterol de yükselmiştir); beta öncüsü lipoproteinlerde artış vardır.

Bu bozukluğun atardamar sertliği yapıcı etkisi azdır. Tedavi, yağlı ve karbonhidratlı besinlerin alınmasmda kısıntı yapmaya dayanır; düşük kalorili bir beslenme düzeni önerilir ve kan yağları düzeyini düşürücü bir tedavi gereklidir.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Ana Beslenme Maddeleri Nelerdir?

Kan Kolesterol Düzeyi Yükseklikleri Nedir?