in

Moda ve cinsellik nedir?

Moda ve cinsellik nedir?

Çağımızın en ciddi etnologlarından biri olan Claude Levi Strauss, Bororoların alışkanlıklarını ve geleneklerini ayrıntılı bir biçimde incelemiştir. Bu bilgin, “Bo­roro yerlilerinin bayram günlerinde kılıf geçirilmiş erkeklik organlarıyle övüne­rek geçit törenleri” yaptıklarını belirtir. Levi Strauss daha sonra Bororo halkının enerji ve düş gücü kaynaklarını geliştirmek için çeşitli işler yaptıklarından da söz eder. “Nehirden topladıkları kabuk­ları küçük parçalar halinde keserler ve kolye, bilezfk gibi süs eşyası yapmak için var güçleriyle parlatırlar; bambu ka mışlarından ve kuş tüylerinden orjinal yapılar meydana getirirler. Geniş sırtlı erkekler vücutlarına zamkla kuş tüyleri yapıştırarak güzelleşmeye çalışırlar.” Demek ki, süslenme zevki ve güzellik kaygısı her iki cinsiyet için de evrensel ve ortaktır.
Moda ile cinsellik arasında yüzyıllardan Beri dokunmuş olan ince bağları kesin­liğe tanımlamak çok güçtür. Çağdaş ka­dın terzilerinin buluşları üslup ve zevk­lerde her mevsim değişiklikler meydana getirir. Ama bu terzilerin töreleri değiş­tirme gücü bulunduğunu söylemek hatalı olur. Moda kendisinden önce geçiril­miş evrimler ölçüsünde izlenir. Terzile­rin ölçüyü aşan esinleri toplumsal cinsel ligi uyandırır ya da güçlendirir, ama ya­saklar, tabular ve ahlâk bu esinlerin etki lerini sınırlar. Moda çağlar boyunca, ça­ğın estetik anlayışını yansıtan bir denge­ye ulaşmak için serbestlikle utangaçlığı bağdaştırmayı denemiştir. Marie Antoniette’in beli sepet biçimli giysileri ayaklarının’ucuna kadar inmek­teydi, ama dekolte giysileri ise göğüsle­rinin büyük bir bölümünü açıkta bırakı­yordu. Fransa’da Direktuar yönetimi sı­rasında, Bugünkü mini etekleri andıran ve baldırları gözler önüne seren giysiler çok moda olmuştu. Bu yüzyılın başla­rında moda olan ince tüller kadınların yüzünü erkeklerin bakışlarından saklar­ken, bir yandan da yüzlerde beliren kırı­şıkları gizliyordu. Bütün bu süslenmele­rin amacı erkeklerin ilgisini uyandırma­ya yöoelikti. Makyajın da amacı aynı idi. Kadın bütünüyle bilincinde olmasa da makyajın azı da çoğu da her zaman “cinsel bir amaç” taşır. Batı dünyasında bugün ünlü kilise ve manastırların kapılarında, rahipler, ke­şişler, hatta sivil görevliler buraları gez­meye gelen turistlerin kılık kıyafetini kontrol ederler. Çıplak kollu, dekolte giysili, mini etekli kadın turistleri içeri almazlar. İspanya’da da töreler kiliseye giren kadınları başlarını örtmeye zorla­maktadır. Bu uygulamalar bitip tüken­meyen tartışmalara yol açmaktadır. Çıplaklık karşısında Müslümanlık da be­lirli bir duyarlılık göstermekte ve cami­lere yarı çıplak kişilerin girmesini hoş­görüyle karşılamamaktadır.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Çıplaklık nedir?

Özgürlükten Başıbozukluğa!