in

Sex Pozisyonları Nelerdir?

Sex Pozisyonları Nelerdir?

Cinsel birleşme sıklığı ve çeşitli birleşme biçimleri konusunda birçok kitap yayın­lanmıştır. Cinsel ya da müstehcen edebiyat, az çok ciddi cinselbilim el kitapları, bir kısmı gerçeğe uygun bir kısmı ise gerçeğe aykırı bilginin, milyonlarca kişi ta­rafından üzerinde düşünülmeden kabul edilmesine, yolaçmıştır. Bilindiği gibi, insanın cinsel etkinliği öyle çeşitlilikler gösterir ki bu konuda tek bir ölçü kabul etmek olanağı yoktur. Cinsel birleşmenin sıklığı konusunda, bazı çiftlerin günde bir, hatta daha çok cinsel birleşmede bulundukları bilin­mektedir. Bazıları ise haftada bir birleş­meyi normal sayarlar. Birleşme sıklığı birçok kişisel ve toplumsal etkene bağlı­dır.Örneğin iki eşten biri cinsel etkinlik­te bir güçsüzlük ya da bir aşırılık göste­rebilir. Zorluklarla karşılaşan çiftler ba­zen anlaşmazlıklarının nedenlerini bir­likte gözden geçirerek sorunlarına ken­dileri çözüm bulurlar.

Eşlerin birbirine alışması cinsel birleşmeye olan ilgiyi azaltabilir. Bu nedenle evli kişiler çoğu zaman birleşme duruşlarını değiştirmeyi denerler Yeni doyum kaynaklarının aran ması ve o zamana kadar bilinmeyen he­yecanların keşfiyle meydana gelen uyarı çiftin mutluluğu açısından olumlu so­nuçlar getirebilmektedir. Cinsel birleşme duruşları üstüne yazıl­mış en eksiksiz yapıt kuşkusuz, IV. VII. yüzyıllar arasında Vatsyayana tarafın­dan sanskritçe yazılmış olan ve cinsel konuları incelemekle birlikte Hindistan’ in dinsel edebiyatında yer alan Kamasutra’dır. Bu yapıtta çeşitli duruş biçimleri ele alınır. Kitapta işi cambazlığa kadar vardıran cinsel birleşme duruşları anla­tılır; ancak bunların çoğunun uygulan­ması olanaksızdır. Zor hareketleri gerektirenler bir yana bırakılırsa, cinsel birleş­me duruşları altı temel duruşa indirgenebilir. Çiftler kendi cinsel gerekliliklerine uygun olarak bu duruşlarda özel değişik­likler yapabilirler.* Yüz yüze duruşta, erkek sırt üstü yat­mış olan kadının üzerinde yer alır. Bu durumda kadın bacaklarını birbirinden hafifçe ayırır ya da dizlerini eşinin omuzlarına dayanacak kadar yukarı kal­dırır. Erkek dizlerine ve dirseklerine da­yanarak hareket eder. Çok kullanılan bu duruş penisin dölyoluna kolayca girme­sini sağlar ve vücutların daha doyurucu bir ilişkide bulunmasına yardım eder. Ayrıca bu duruşta, eşler birbirine duygusal davranışlarda bulunma, birbirini ağız yoluyla uyarma olanağını da bulur­lar. Erkek hareketlerinde serbesttir.Cin­sel doyum noktasını kollayarak hareket­lerini hızlandırır ya da yavaşlatır.

* Yüz yüze ters duruşta, kadın sırtüstü uzanmış olan erkeğin üstüne bacakları­nı açarak ata biner gibi yerleşir ve dölyoluna kolayca girebilmesi için penise eliyle yardım eder. Daha sonra erkeğin üze­rine uzanabilir,dizlerini bükerek otura­bilir ya da kollarına dayanarak bacakla­rını uzatabilir. Erkek sırtüstü uzanmış durumda kalır, bacaklarını eşinin bacaklarını sararak kavuşturur, ya da dirseklerine dayanarak doğrulabilir.
• Arkadan yaklaşmada, erkek kadını arkasından sımsıkı sarar ve penisini dölyo­luna sokar. Kadın baldırlarını erkeğinkilere sımsıkı dayayarak, erkeğin hareket­lerini kolaylaştırabilir. Bu duruş çok de­ğişik biçimlerde uygulanabilir, örneğin erkek yatar durum alır ve kadın sırtını dönerek onun üzerine oturur. Bunun gi­bi, kadın önkollarına dayanarak dizleri üzerinde yatağa çömelebilir ya da yüzü­koyun uzanabilir, erkek de onun üzeri­ne diz çöker. Son olarak da erkek yata­ğın kenarına ya da bir sandalye üzerine oturur, kadın da sırtını dönerek onun dizleri üze’ine oturur. Bu duruş ilerle­miş gebelik durumlarında uygulanır.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Cinsellik Ve Başka Duyular Nelerdir?

Cinsel Doyumun Fizyolojisi Nedir?